Asansör Terimleri

ASANSÖR TERİMLERİ

Asansör: Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

Makine Dairesiz Asansör: Bu asansörlerde tahrik makinası asansör kabininin üstünde ya da kuyu içinde bulunmaktadır.

Engelli Asansörü: Yaşlı, engelli ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış asansörlerdir. Bu asansörlerin bir diğer ismi de merdiven asansörleridir. Bu asansörler, daha geniş bir giriş kapısı, standart otomatik kapı, butonyerlerin daha aşağı seviyede yatay pozisyonda bulunması ve buton düğmelerinin kabartmalı olması gibi özelliklerle diğer asansörlerden farklılık arz eder.

Panoramik Asansör:  Bina içine bakan bölüm hariç (kapı) tamamen dış alan görünebilecek şekilde tasarlanan asansörlerdir. Kabinlerinin imalatında çoğunlukla dayanaklı cam malzeme kullanılır.

Yük Asansörü: İnsan asansörlerine göre daha güçlü makine, daha geniş kabin ve gerektiğinde özel ekipmanların kullanıldığı asansörlerdir. Özellikle sanayi bölgelerinde fabrika ve depolarda bu tip asansörlerin kullanılması kaçınılmazdı

Sedye Asansörü: Hastanelerde sedye ile taşınması gereken hastaların hızlı ve hijyenik bir şekilde taşınmaları için tasarlanmış asansörlerdir.

Monşarj Asansör (Dumbwaiter): Genelde otel, restoran ve villalarda mutfaktan yemek yenilen kata, tabak, bardak, tepsi taşınmasında kullanılır. Sadece yük taşıma amaçlı olarak, insanların giremeyeceği boyutlarda tasarlanırlar.

Araç asansörü: Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

1:1 Halat Sistemi (Direk Askılama): Askı halatlarının, kabin hızının halat hızına eşit olduğu sistemdir.

1:2 Halat Sistemi (Palangalı Sistem): Askı halatlarının, kabin hızının halat hızının yarısına eşit olduğu sistemdir.

Ani frenlemeli güvenlik tertibatı: Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

Asansör Kuyusu: Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Beyan Hızı: Asansörün tasarımlandığı, m/sn. olarak ifade edilen kabin hız değeri.

Beyan yükü: Asansörün taşıyacağı yükü değeri

C.O.P: “Car Operation Panel” in kısaltması olan C.O.P, kabin içerisinde kat butonları, alarm ve acil durdurma butonlarının yer aldığı kontrol panelidir.

Dengeleme Ağırlığı (Karşı Ağırlık): Asansör tahrik kasnağı ile askı halatları arasındaki çekiş gücünü temin eden ve kabinin ağırlığının dengelenmesi için bir dizi ağırlıktan oluşan bir bileşen. Kabindeki yükün oranı genelde nominal yükün %50’si olarak alınır.

Elektrik güvenlik zinciri: Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü

En küçük halat kopma yükü: Halat anma çapının karesi ile halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

Etek: Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.

Fren: Kabinin hareket etmediği ve kaldırma makinesine enerji uygulanmadığı durumlarda asansörün hareket etmesinin önlenmesi amacına yönelik olarak kullanılan elektro-mekanik sistem. Diğer bazı kontrol tiplerinde frenler ayrıca kaldırma makinesine beslenen elektriğin kesilmesi durumunda kabini durdurur.

Güvenlik Tertibatı: Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.

Hız Regülatörü: Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen

İskelet: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

Kabin: Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası

Kabin Askısı: Asansör kabininin kılavuz pabuçları, güvenlik sistemleri ve kaldırma halatları veya hidrolik silindirlerinin bağlandığı destekleyici çerçevesi.

Kaymalı Güvenlik Tertibatı: Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.

Kılavuz Raylar: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları

Kilit Açılma Bölgesi: Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge

Kullanılabilir Kabin alanı: Zemin seviyesinden 1 m. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yükler için kullanılabilen alan.

Korkuluk: Kabin çatısında asansör boşluğuna düşmeyi önleyen güvenlik bariyeridir.

Kuyu alt boşluğu (Kuyu dibi derinliği): Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı

Kuyu üst boşluğu (Son Kat Yüksekliği): Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı

L.O.P: “Landing Operation Panel” in kısaltması olan L.O.P, kabin dışarısında asansörü çağırmak için kullanılan ve üzerinde çağırma butonu ve isteğe göre kat göstergesinin bulunduğu kontrol panelidir.

Lamine Cam: 2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı

Makine dairesi: Makina veya makinaların bulunduğu oda

Otomatik seviyeleme: Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

Regülatör Halatı: Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat..

Süpürgelik: Kabin duvarının alt kısmındaki dekoratif ve koruyucu eleman.

Sürücü Sistemi: Halatlı asansörlerde, kaldırma motoruna enerji beslenmesi ve hızının düzenlenmesine yönelik teknik çözüm. Hidrolik asansörlerde ise pompa ve valfleri kontrol eder.

Tampon: Aşağı yönde giden ve normal seyir limitlerinin ötesine çıkan bir kabinin, kinetik enerjisini depolayarak veya absorbe edip dağıtarak durdurmaya yönelik tasarlanmış sistem.

 

Resim