Asansör Avan Projesi

Asansör avan projesi bir yapıya kurulacak asansörün kullanım amacına kapasitesine, hızına, kumanda ve kullanım şekline göre temel özelliklerinin belirlenmesi için hazırlanan projedir.

Avan proje elektrik ve makine avan olarak ikiye ayrılan projedir. Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirlenmiştir. Asansör avan projede, vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşler  bulunmaktadır.

Mekanik proje yapıya tesis edilecek olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının yer aldığı projedir.

Avan Proje hazırlama esasları

  • 1) Asansör avan projesi kapağında; yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, projeyi yapan üyeye ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansör sayısı, asansöre ait tahrik cinsi, sınıfı, kapasitesi, durak adedi, seyir mesafesi, hızı, kabin ölçüleri, makina dairesinin yeri ve motor gücü yer alır.
  • 2) Asansör avan proje hesaplarında; bina trafik hesabı ve değerlendirme (kapasite ve sayı seçimi), binaya gelen yük hesabı, motor gücü hesabı, uygulanacak ise kuyu basınçlandırma hesabı yapılır.
  • 3) Asansör avan proje çizimlerinde; asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerleşim planı, varsa diğer detay özellikler yer alır.

Asansör Avan Proje Nedir?

Asansörler avan proje ve uygulama projesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Avan proje özelliklerine baktığımızda Avan proje asansör projesinde binaya kurulacak asansörün kullanıma amacına, kapasitesine, kumanda, hız ve kullanım şekline göre temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan makine ve elektrik projesi olmak üzere ikiye ayrılan projedir.

Binaya kurulacak asansörün temel özelliklerinin belirlenmesini sağlayan avan proje asansör yönetmeliğinde belirtildiği gibi mimari projeye uygun olmalıdır. Avan projede bulunan ölçüler kuyu ve makine dairesi ölçülerine uygun olmalıdır.

Asansör avan proje EN 81-20 ve 81-50 standartlarına ve Asansör yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır. Kuyu ölçüleri ve makine dairesi ölçü kesitleri hazırlanarak avan projeye eklenir. Avan proje hazırlayan firmalar mimari proje ve bina ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

KINGLIFT, Asansör avan proje hazırlarken EN 81-20 ve 81-50 standartlarına ve Asansör yönetmeliğine göre hareket ederek avan projeyi hazırlamaktadır. Bünyesinde SMM belgeli yetkili elektrik ve makine mühendisleri bulunmaktadır. Asansör avan projeleri konusunda . KINGLIFT proje dosyası ve hazırlama konusuna çok özen göstermektedir.

Asansör Avan Proje Özellikleri

Avan proje bir yapıda veya herhangi bir bina da kullanılacak asansör için çizilen projedir. Kullanılacak asansörün kullanım amacına, hızına ve kapasitesine göre belirlenen avan proje kendi için bir çok özellik barındırmaktadır. Asansör avan proje ise, asansörün kuyu derinliğini, halat uzunluğunu, elektrik hatlarını ve makine dairesini taslak haline getiren bir projedir.

Avan projenin özelliklerinde özellikle iş kazalarını ve çıkabilecek olası sorunları en baştan belirlemek ve önlemek, maliyeti, tasarım şeklini ve gerekli hesaplamaları yapabilmek yer alır. Bu proje, asansör firmaları için hayat kurtarıcı nitelik taşır ve ilgili yönetmeliğe göre avan projenin yapılması, sonra da onaylanmış kuruluşa bu projeyi onaylatması her asansör firması için gerekli bir durumdur.

Asansör avan projeleri, firmamız bünyesinde bulunan profesyonel mühendisleri tarafından proje hizmet mühendislik bürosunda hazırlanır. Firmamız bu hususta bünyesinde SMM belgeli yetkili elektrik ve makine mühendisleri bulundurmaktadır. Asansör firmalarının avan projesi hazırlamak için, hazırlaması gereken ayrıca dokümanlar da vardır. Bunlar mimari proje ve yapı ruhsatıdır. Asansör avan projesinde ayrıca asansör motor gücü hesabı yapılır, trafik sonucu asansöre binen kişi sayısına göre kabin tasarımı yapılır, bu tasarımda kabin ölçümleri ilgili yönetmeliğe uygun (EN 81-1, EN81-2) olarak yapılır ve asansör kuyusunun tabanına gelen P1 ve P2 kuvvetleriyle raylara gelen Pk ve Pr kuvvetlerini gösteren ayrıntılar da çizilir.

Kısacası asansör avan projede asansörün çevreye ve insanlara, asgari ölçüleriyle ne kadar yararlı olabilir, ne kadar problemsiz çalışabilir ve ne kadar uygun olabilir bunlar ayrıntılarıyla yazılır, çizilir. Eğer avan proje her yönüyle uygunluk niteliği taşıyorsa asansör firmaları ana projede avan proje tasarımına göre asansörlerinin montajını yapabilirler. KINGLIFT avan proje hakkında sizlere her yönden kesintisiz desteğini sunacağını bilmenizi isteriz.

Asansör Avan Proje Raporu

Bir binada kullanılacak asansör için hazırlanan ilk projedir. Bu proje ile birlikte asansörün kullanım amacına hızına ve kapasitesine göre hazırlanan projedir. Bu proje bir ön çalışmadır. Avan proje genel anlamda, ön görülen bir binanın, yapının, caddenin veya herhangi bir asansörün yapımında kullanılacak malzeme, dekoratifler, bunların maliyeti, hesaplamaları ve diğer bütün detaylarını taslak biçiminde oluşturmaktır.

Avan projeler, detay arttıkça ölçek ölçek değişmektedir. Ölçekler 1/500, 1/200 gibi şekillerde olabilir. Avan proje herhangi bir yapıyı taslağa geçirmenin ilk adımıdır. Ayrıca asansörlerde de CE belgesi alabilmek için avan proje hesaplaması yapılması gereklidir. Avan proje, asansörler için hayati önem taşımaktadır. Çünkü asansörler uygulama projesine geçmeden önce avan projeye ihtiyaç duyarlar. Yani avan proje, asansör yapımında da çok önemlidir.

Avan projede raylara uygulanan kuvvetten, kuyu betonunu etkileyen kuvvet hesaplamalarına kadar hepsi yapılmalıdır ve ilgili Asansör Yönetmeliğine göre, asansör avan proje ile mimari proje birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Avan proje hazırlandıktan sonra, elde edilen verilerle bir rapor hazırlanır. Avan proje raporuyla asansörün montajı birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Ayrıca rapor belediyenin denetimine verilerek onaylatılması sağlanır. Yönetmeliğe göre, asansörler avan projede yazılan asgari şartlara uymak zorundadır fakat bunların üzerinde bir asansör de yapılabilmektedir.

Firmamız, asansörlerinizin avan projelerini titizlikle hazırlamaya yetkindir. Asansörlerinizin avan projelerini hazırlamak için bizlere mimari projeniz ve yapacağınız yapının ruhsatı gereklidir. KINGLIFT, SMM belgeli elektrik ve makine mühendisleri, gerekli evraklarınızı bizlere verdikten sonra avan projenizi kolaylıkla oluşturabilirler.

 

Resim